Nhà gỗ mít 5 gian kết hợp khuôn viên sân vườn

Mã sản phẩm: SP-492

"Uống nước nhớ nguồn"

Là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay. Với kiểu kiến trúc độc đáo, nét nhà gỗ 5 gian cổ truyền ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn sử dụng. Đây vừa là nơi nghỉ ngơi, thờ tự và an dưỡng tuổi già. Là một công trình mà gia chủ rất tâm đắc và mong ước từ lâu.

Mô tả

"Uống nước nhớ nguồn"

Là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay. Với kiểu kiến trúc độc đáo, nét nhà gỗ 5 gian cổ truyền ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn sử dụng. Đây vừa là nơi nghỉ ngơi, thờ tự và an dưỡng tuổi già. Là một công trình mà gia chủ rất tâm đắc và mong ước từ lâu.

Chi tiết sản phẩm

0969556611